Çevre Politikamız

İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyen en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak,

İlgili yasal mevzuatlara ve yönetim sistemi standartlarına uymak,

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek,

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları minimum düzeyde tutmak ve yasal mevzuatlara uygun şekilde geri dönüşüme veya bertarafa gönderilmesini sağlamak,

Su, toprak, hava, gürültü ve görüntü kirliliği oluşturabilecek proseslerin çevreye olan etkilerini en aza indirebilmek için, periyodik olarak denetleyerek gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme yapmak ,

Enerji, su, yakıt ve doğal kaynak kullanımında tasarruf yöntemleri uygulamak,

Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak, kaynak kullanımını azaltmaya dönük amaç ve hedefleri belirlemek,

Çevresel performansı düzenli takip etmek.

YUKARI